BEELDBANKWO2.NL

Disclaimer

Beeldbank WO2 is een online platform voor de presentatie van beeldcollecties gericht op de Tweede Wereldoorlog. Beeldbank WO2 heeft geen commercieel oogmerk en richt zich uitsluitend op kennisdeling en kennisontwikkeling op het brede domein van de Tweede Wereldoorlog, om zodoende onderwijseducatie en kennis te bevorderen en onderzoek te stimuleren. Voor het bekijken van het beeldmateriaal worden geen kosten in rekening gebracht. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en/of aan tijdelijke interruptie onderhevig zijn. Hoewel Beeldbank WO2 haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan deze niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties die voortkomen uit het gebruik van de website. Derhalve ziet Beeldbank WO2, binnen de grenzen van de Nederlandse wet, af van welke aansprakelijkheid dan ook. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan aub weten.   Tenzij anders aangegeven behoudt Beeldbank WO2 zich alle rechten voor op de inhoud van deze website. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang deze correct, en niet in een misleidende context, wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van deze website dient de Beeldbank WO2 duidelijk als bron te worden vermeld. Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Voor deze sites is Beeldbank WO2 op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

Gebruik intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de inzender van het betreffende materiaal (de rechthebbende) is het niet toegestaan om het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden, of op enige wijze te gebruiken anders dan voor persoonlijk gebruik. Voor meer informatie hierover; zie Beeldrechten. (linken naar ‘Beeldrechten’)   Beeldbank WO2 heeft getracht de auteursrechten van rechthebbenden op juiste wijze na te leven. Deelnemende instellingen staan ervoor in dat zij gerechtigd zijn hun beeldmateriaal op Beeldbank WO2 te tonen. Voor het opgenomen materiaal blijft de instelling dan ook te allen tijden aansprakelijk. Indien u een klacht heeft over een gepubliceerd beeld uit een collectie, dan kunt u deze aan Beeldbank WO2 kenbaar maken.  

Privacy statement

Om te kunnen reageren op vragen en verzoeken heeft Beeldbank WO2 persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens, als naam en e-mailadres, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Tenzij de wet dit voorschrijft zal Beeldbank WO2 geen gegevens van bezoekers aan derden verstrekken. Verder worden algemene gegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot één persoon. Doel is de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers.