BEELDBANKWO2.NL

Beeldbank WO2

Foto’s, tekeningen, affiches en films houden de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend. Het beeldmateriaal van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is bijeen gebracht in Beeldbank WO2 die voor een ieder online beschikbaar is. Deze instellingen werken op deze manier samen aan het tot stand brengen, beschrijven, ontsluiten en via internet beschikbaar stellen van een professionele selectie gedigitaliseerd beeldmateriaal over het Koninkrijk der Nederlanden voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. De Beeldbank WO2 wordt namens de deelnemende instellingen beheerd door het NIOD en is mede mogelijk gemaakt door het Programma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS. De beeldbank werkt nauw samen met het Netwerk Oorlogsbronnen.

De collectie bevat voornamelijk foto-opnames gemaakt in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen, in de oorlogvoerende- bezette en neutrale landen en aan de verschillende fronten. De verschillende vormen van fotografie zijn rijkelijk vertegenwoordigd: persfoto’s, propagandafoto’s, en de belangrijke verzameling amateur- en illegaal genomen foto’s. Naast foto’s bevat Beeldbank WO2 ook een uitgebreide collectie affiches en tekeningen en een collectie filmmateriaal. De database is in bewerking en wordt voortdurend aangevuld. Nog dagelijks krijgen de instellingen belangrijke aanwinsten. Er wordt door de medewerkers hard gewerkt om het materiaal te digitaliseren en van beschrijvingen en metadata te voorzien.

Gebruikers kunnen de ruim 150.000 afbeeldingen zonder kosten doorzoeken en bekijken. Voor privégebruik kunnen de scans kosteloos worden gedownload. Mocht de kwaliteit van het beeld niet goed genoeg zijn of aan hogere eisen moeten voldoen, dan kan bij Beeldbank WO2 de vraag naar een hogere – nieuw gemaakte - resolutiescan worden ingediend. De kosten hiervan worden doorberekend.

Beelden kunnen niet zonder meer gepubliceerd worden, in welke vorm dan ook. Bij gebruik kan een copyright- of gebruiksvergoeding in rekening gebracht worden. Beeldmateriaal waarop auteursrecht van derden berust is niet te downloaden. Voor meer informatie hierover zie Beeldrechten.

Commentaren

De Beeldbank WO2 is zeer geïnteresseerd in aanvullende informatie over de beelden. De bezoeker is ons kenniscentrum. Indien u gegevens kunt toevoegt, dan stellen wij dat zeer op prijs. Bijvoorbeeld wanneer u personen herkent op een foto, of als u weet waar en wanneer een foto gemaakt is. Een reactiemogelijkheid treft u aan naast het beeld.

Niet weggooien!

Ook uw foto’s en films uit de oorlogsjaren kunnen als digitaal bestand opgenomen worden in Beeldbank WO2. Foto’s zijn vaak belangrijker dan u in eerste instantie vermoed. Neem contact op!

Beeldresearch

De Beeldbank WO2 is graag bereid u te helpen bij het vinden van beeld. Dankzij jarenlange ervaring en gedegen kennis van de beeldcollecties in Nederland en daarbuiten kunnen medewerkers van de Beeldbank WO2 adviseren bij professionele beeldoplossingen en zorgen voor een verbreding van de zoekresultaten.