BEELDBANKWO2.NL

Museum Bronbeek


De koloniale geschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië staat centraal in museum Bronbeek. Het museum is in 1863 tegelijkertijd ontstaan met een invalidenhuis voor militairen van het koloniale leger in Nederlands-Indië. De collectie heeft haar oorsprong in schenkingen en omvat militair-historische, etnografische en natuurhistorische voorwerpen. Het accent ligt op het erfgoed van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
De vaste expositie informeert over uitoefening van het geweldsmonopolie van de Nederlandse overheid in haar koloniën. Belangrijk thema is de geschiedenis van de strijd en de Japanse bezetting van Nederlands Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdelijke exposities verdiepen de verschillende onderwerpen.

www.bronbeek.nl