BEELDBANKWO2.NL

Nationaal Monument Kamp Amersfoort

In de periode 1941 - 1945 was Kamp Amersfoort een verzamelplaats voor meer dan 35.000 gevangenen van de ‘Sicherheitsdienst’. Op het voormalige kampterrein bevindt zich een documentatiecentrum dat informatie verschaft over de historische en actuele betekenis van de geschiedenis van het kamp Amersfoort. Veel van deze herinneringen of gedenktekens hebben de status monument en zijn te vinden in de nabijheid van de huidige gedenkplaats. Aan het einde van de schietbaan, waar in de oorlogsjaren diverse executies hebben plaatsgevonden, werd in 1953 het beeld “Gevangene voor het vuurpeloton”, ook wel “De Stenen Man” genoemd, geplaatst. De archieven van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort worden beheerd door Archief Eemland.


www.kampamersfoort.nl