BEELDBANKWO2.NL

Nationaal Monument Kamp Vught


Nationaal Monument Kamp Vught is gevestigd op een deel van het voormalige ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’, ook bekend als Kamp Vught. In het herinneringscentrum is een vaste presentatie te zien die ingaat op het dagelijks leven in een concentratiekamp en de terreur en vervolging. Lotgevallen van slachtoffers, daders en omstanders brengen de geschiedenis dichterbij. Een natuurstenen maquette, een nagebouwd barakdeel, de gereconstrueerde kampomheining en wachttorens en het oorspronkelijke crematorium geven een beeld van de aard en de omvang van het kamp.
Het Kindergedenkteken herinnert aan de grote transporten Joodse kinderen van juni 1943 naar de vernietigingskampen. In de bezinningsruimte staan de ruim 750 namen vermeld van de mannen, vrouwen en kinderen die Kamp Vught niet overleefden.
Uitdrukkelijk wordt ook getracht een brug te slaan tussen het verleden en de actuele betekenis van deze historisch beladen plek.

www.nmkampvught.nl