BEELDBANKWO2.NL

Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum / Liberty Park

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dát is de boodschap van het Liberty Park. Bezoekers aan dit museum worden uitgenodigd om kritisch mee te denken over oorlog en onderdrukking maar ook over het behouden en zo nodig herwinnen van vrijheid. Het museum, opgericht in 1946, is ontstaan op de plaats waar in 1944 de Slag bij Overloon woedde.
Tegenwoordig bestaat het museum uit twee belangrijke onderdelen; het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum met daarbij sinds 2006 ook het Marshall Museum.
Het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij gaat het niet alleen om militaire aspecten maar vooral ook om hoe de gewone mensen de oorlog ervaren hebben. Bij dit museum hoort ook het Kampengebouw, dat speciaal de aandacht vestigt op vervolging in de concentratiekampen tijdens deze oorlog.
In 2006 is ook het Marshall Museum in het Liberty Park ondergebracht. De collectie van het Marshall Museum bevat meer dan 300 militaire voertuigen en uitrustingsstukken die zijn te bezichtigen in een levensechte opstelling.

www.oorlogsmuseum-overloon.nl