BEELDBANKWO2.NL

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, opgericht in 1945, is het centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland, inclusief Nederlands-Indië, en de Tweede Wereldoorlog. Enige jaren geleden is het werkterrein van het Instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.
Het NIOD richt zich op het verzamelen, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven en collecties over de Tweede Wereldoorlog; het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren hierover en het geven van informatie aan overheidsinstellingen en particulieren.

www.niod.nl