BEELDBANKWO2.NL

Verzetsmuseum Friesland

Het Verzetsmuseum Friesland betrekt bezoekers bij de dilemma’s van de Tweede Wereldoorlog. Het centrale thema van het museum is ‘Kiezen, Toen en Nu’. Je kunt een goede keuze maken, maar ook een foute. Niet kiezen is ook een keuze. Soms heb je niets te kiezen. In het Verzetsmuseum wordt deze vierdeling uitgewerkt in de thema’s: verzet, collaboratie, aanpassen en vervolging. Daarnaast wordt een chronologisch overzicht gegeven dat loopt van de Eerste Wereldoorlog tot aan de dag van vandaag.
Het museum is ook een plek van herdenking en bezinning. Het verzetsmonument met de namen van de 290 personen die in het Friese verzet zijn omgekomen, een monument met de namen van de ruim 600 uit Fryslân verjaagde en vermoorde joden en een monument ter herinnering aan de omgekomen Friese dwangarbeiders geven hier uiting aan.
Daar waar mogelijk vertelt het museum een verhaal over de oorlogsjaren in de provincie Fryslân. Een verhaal over voorwerpen maar vooral een verhaal over de mens achter het object.

www.verzetsmuseum.nl