BEELDBANKWO2.NL

Verzetsmuseum Zuid-Holland

Het Verzetsmuseum legt op een actieve manier verbanden tussen de eigen leefwereld van mensen en de begrippen Tweede Wereld)oorlog, mensenrechten, discriminatie en racisme. Het museum biedt informatie, exposities, actieve workshops, lezingen en debatten. Hiermee wordt een brug geslagen tussen heden en verleden, theorie en praktijk, informatie en object. Er worden allerlei (interactieve) media ingezet om daarbij te helpen.
Verzetsmuseum Zuid-Holland staat met zijn aanpak midden in de samenleving. Het kan op het ene moment actuele zaken in een historisch perspectief plaatsen en op een ander moment discussies voeden om een actueel maatschappelijk debat over mensenrechten op gang te brengen. Verzetsmuseum Zuid-Holland is er voor iedereen maar het wil vooral draagvlak voor mensenrechten creëren voor, en bij, de volgende generaties. Daarom spant het museum zich in om vooral jongeren te bereiken.

www.verzetsmuseum-zh.nl