BEELDBANKWO2.NL

Gemeentearchief Rotterdam

 

De doelstelling van het Gemeentearchief Rotterdam is voorzien in de behoefte van burger en overheid aan historische informatie over de regio Rotterdam op basis van archieven en verzamelingen. Hoofdtaken van het archief zijn:

  1. Cultuurbeheer: acquisitie, conservering en ontsluiting van archieven en documentair materiaal en toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte gemeentelijke bescheiden.
  2. Cultuurparticipatie: beschikbaar stellen van informatie, bekendheid geven aan de aanwezige historische informatie.

Het Gemeentearchief heeft ongeveer 150 medewerkers (inclusief vrijwilligers) en beheert ruim 18 strekkende kilometer overheids- en particuliere archieven, ruim 257.000 kaarten en tekeningen, 935.000 foto's en negatieven, 13.500 Audiovisuele documenten, 95.000 bibliotheekbanden en 50.000 affiches. 

www.gemeentearchief.rotterdam.nl