BEELDBANKWO2.NL

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving en heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot hét centrum voor het Leeuwarder historische erfgoed. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto's, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.
Behalve in archiefstukken, is de geschiedenis van Leeuwarden door de eeuwen heen vastgelegd in allerlei publicaties en afbeeldingen. Deze zijn ondergebracht in de bibliotheek en de beeldverzameling van het HCL. De bibliotheek bevat duizenden boeken en tijdschriften, drukwerk en de complete Leeuwarder Courant vanaf 1752. De beeldverzameling bestaat onder meer uit honderdduizenden foto's, negatieven, bouwtekeningen, prenten en plattegronden van de stad. Niet onvermeld mag blijven de omvangrijke collectie oorlogsdocumentatie - de Verzameling 'De Roos' - waartoe onder andere honderden in opdracht van de bezetter gedrukte affiches voor propagandadoeleinden behoren en die zowel via de beeldbank van het HCL als Beeldbank WO2 zijn te raadplegen. Daarnaast is er een kleine filmcollectie.

www.historischcentrumleeuwarden.nl