BEELDBANKWO2.NL

MuseonOnder het motto 'Speelruimte voor kennis' wil het Museon door middel van educatieve en attractieve exposities en programma's met een zo breed mogelijk publiek communiceren. Het educatieve museum stelt de mens en zijn rol in de samenleving centraal, wisselt informatie uit over actuele onderwerpen uit de wereld van natuur, cultuur, wetenschap en techniek, legt dwarsverbanden en biedt inzichten.

www.museon.nl