BEELDBANKWO2.NL

Algemeen Dagblad

Het AD beschikt in de archieven van zijn dagbladen over een aanzienlijke collectie foto's, die voor een deel afkomstig zijn van regionale en landelijke dagbladen die in de loop der jaren zijn opgegaan in het AD. Op de redactie van AD Rotterdams Dagblad is bijvoorbeeld een collectie nieuwsfoto's uit de oorlogsjaren aanwezig, die oorspronkelijk zijn gemaakt voor De Arbeiderspers, Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad. Het betreft hier foto's van oorlogshandelingen (bombardement op Rotterdam, liquidaties, executies), maar ook beelden van het dagelijks leven in Rotterdam en Nederland in de jaren '40 - '45.

www.ad.nl