BEELDBANKWO2.NL

Gemeentearchief Weert

Het Gemeentearchief Weert bewaart de archieven van de stedelijke overheid (Weert en Stramproy), de kerken uit Weert en omliggende parochies alsook die van veel particuliere instellingen en bedrijven. Daarnaast kan men er terecht voor de collecties bestaande uit boeken, kranten, tijdschriften en ander klein drukwerk, maar ook tekeningen, prentbriefkaarten, foto's, kaarten en plattegronden, bouwtekeningen en affiches. Ook kan men er dvd's, videobanden, grammofoonplaten en cd's raadplegen. Op het gebied van de Tweede Wereldoorlog herbergt het Gemeentearchief onder andere het archiefmateriaal van de evacuatiedienst (1940), het kabinet van NSB-burgemeester Rösener Manz, de luchtbeschermingsdienst, de politierapporten ten aanzien van neergestorte vliegtuigen en van vorderingen en inkwartieringen van soldaten. Aan fotomateriaal bezit het een grote collectie foto's van eind jaren 30 tot en met 1945 met onder andere beelden van de Peel-Raamstelling, de geleden oorlogsschade in 1940, sabotageacties, de installatie van genoemde Rösener-Manz en de bevrijding van Weert in september 1944 en de tijd erna. Veel beeldmateriaal is het resultaat van het werk van twee broers Jacques en Jozef de Haan. Van de eerste is ook een opmerkelijke collectie kleurendia's bekend van vooral opnamen van de bevrijdingsdag en kort erna. Nagenoeg het volledige beeldmateriaal is digitaal te raadplegen.

www.gemeentearchiefweert.nl