BEELDBANKWO2.NL

Legermuseum

Het Legermuseum richt zich door middel van zijn vaste presentaties en wisselexposities op de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving in heden, verleden en toekomst. Het poogt door middel van presentaties inzicht te geven in de wijze waarop ons land door de eeuwen heen inhoud heeft gegeven aan de fundamentele behoefte aan externe militaire veiligheid en laat voorts zien hoe de Nederlandse krijgsmacht zich, sinds 1945 en met name vanaf de Val van de Berlijnse Muur in 1989 heeft ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld. Het stelt de mens centraal, heeft uitdrukkelijk oog voor de maatschappelijke echo van het optreden van defensie en brengt ook technologische ontwikkelingen voor het voetlicht, die voor de naaste toekomst binnen het militaire domein worden voorzien.

www.legermuseum.nl