BEELDBANKWO2.NL

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief (tot 2002 Algemeen Rijksarchief geheten) bestaat sinds 1802. Toen kreeg de eerste landsarchivaris van Nederland, Hendrik van Wyn, de taak archieven op te sporen en te inventariseren vanaf de oudste tijden tot aan 1648. In de loop der tijd zijn er veel archieven bijgekomen en is veel gedaan om het archiefbeheer te verbeteren. Onze archieven zijn in principe openbaar en voor iedereen toegankelijk. Uitzondering vormen archieven die informatie bevatten die bijvoorbeeld de privacy van nog levende personen kunnen aantasten.
Overheidsinstellingen zijn verplicht om na 20 jaar hun archieven over te dragen aan het Nationaal Archief. Maar niet alles wat de overheid overdraagt, kan worden bewaard. Uit de enorme hoeveelheid documenten maakt het archief een zorgvuldige selectie, waarbij alleen de archiefstukken van blijvend belang een plaats krijgen in het depot.
Het Nationaal Archief wil de geschiedenis van Nederland letterlijk onder uw handbereik brengen. Op de website vindt u uitgebreide informatie over het Nationaal Archief en zijn collectie. Bijvoorbeeld over genealogische bronnen of de beeldbank waarin u meer dan 500.000 foto's online kunt bekijken.
U kunt via onze site ook archiefstukken opzoeken en reserveren. Wilt u liever een bezoek brengen aan de studiezaal?
Dat kan vijf dagen per week. De medewerkers van onze studiezaal helpen u graag bij uw persoonlijke zoektocht. U kunt ook cursussen volgen om meer bedreven te raken in het doen van archiefonderzoek. En heeft u een vraag of wilt u archiefonderzoek verrichten en kunt u dat niet zelf doen? Tegen een vergoeding doen wij het graag voor u.

www.nationaalarchief.nl