BEELDBANKWO2.NL

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar beheert de oudere archieven van lokale overheden en particulieren in 16 gemeenten in Noord-Kennemerland, westelijk West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. De overheidsarchieven zijn gevormd door de huidige gemeenten en waterschappen en hun voorgangers. De particuliere archieven zijn afkomstig van kerkelijke instellingen, bedrijven, verenigingen, families en personen. Het Regionaal Archief beschikt verder over een omvangrijke beeldcollectie en een uitgebreide bibliotheek. Er is ook een kleine verzameling films en video's aanwezig.

www.archiefalkmaar.nl